Εταιρικό προφίλ

 

Η εταιρεία AFTER SUNSET MUSIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με ξενόγλωσση επωνημία AFTER SUNSET MUSIC SINGLE MEMBER P.C., είναι ένας μουσικό εκδοτικός οίκος που δραστηριοποιείται διεθνής στον τομέα του music licensing, production music library και music publishing. Ο στόχος της εταιρίας είναι να δημιουργήσει έναν κατάλογο μουσικών έργον υψηλής ποιότητας, ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές, διαφημιστικές και παρόμιες παραγωγές.

 

Ακόλουθα τα στοιχεία της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4072/2012:

 

Καταστατικό εταιρείας

 

Επωνυμία AFTER SUNSET MUSIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Επωνυμία (ξενόγλωσσα) AFTER SUNSET MUSIC SINGLE MEMBER P.C.
Νομική Μορφή ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 154402201000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης 154402201000
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου 326380
Επιμελητήριο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801323347
 
 
Στοιχεία επιχείρησης
Προέλευση Έναρξης ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Αρμόδιο Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός ΤΚ.) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 23-25, 10677 ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο +30 210 380 4954
Γεωγραφικός Κωδικός 95100100
Λήξη Διάρκειας Ν.Π. 09/09/2032
Κεφαλαιακές Εισφορές €500,00
Εξωκεφαλαιακές Εισφορές €0,00
Εγγυητικές Εισφορές €0,00
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου 31/12/2020
Κατηγορία Βιβλίων Γ
Τρόπος Ένταξης Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α. ΝΑΙ
Καθεστώς Φ.Π.Α. ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ειδικός Φορος Κατανάλωσης ΟΧΙ

 

 

Κύρια Δραστηριότητα (Κωδικός και Περιγραφή)
  • 59204000, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ

 

 

Δευτερεουσά-ες Δραστηριότητα-ες (Κωδικός και Περιγραφή)
  • 59203000, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

 

Βοηθητική-ες Δραστηριότητα-ες (Κωδικός και Περιγραφή)

Δεν δηλώθηκαν.

 

 

Στοιχεία διαχείρησης / εκπροσώπων

1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού Ηπείρου, αρ. 3, Τ.Κ. 10433, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ.

 

Στοιχεία μελών / εταίρων

1. Ο εταίρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού Ηπείρου, αρ. 3, Τ.Κ. 10433, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 500,00 Χ (100%) ευρώ έλαβε 100 Χ (100%) μερίδια.

 

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 25 Φεβρουαρίου 2021